Zásady otužování

Otužilost je stav zlepšení či zvýšení odolnosti lidského organismu proti vlivům zevního prostředí, zejména jeho výkyvům. Je jí možno získat fyzikálními prostředky, zejména působením vzduchu, vody a slunečního záření. Otužování je vynikající preventivní činitel, zejména v boji proti těm nemocem, kde spolupůsobí chlad; proti běžným infekčním chorobám cest dýchacích, zánětům mandlí apod. Otužovacích procedur je též možno použít k získání zvýšené odolnosti u alergických chorob.

Ale jak docílit otužilosti? Dlouhodobým tréninkem, bez kterého nikdo nemůže bez újmy na zdraví plavat v ledových vodách. Pak by to byl skutečný hazard se zdravím.

 

Obecně lze říci, že otužovat se může každý zcela zdravý člověk. Pokud člověk trpí nějakou chorobou je nutno se poradit s lékařem. Otužování vlastně začíná již v letních měsících. Je možné ho rozdělit do tří druhů: otužování sluncem, vzduchem a vodou.

Tedy velmi zkráceně:

Sluncem - postupné prodlužování pobytu na slunci mimo polední hodiny, pochopitelně bez přehánění.

Vzduchem - cvičení v plavkách nejprve u otevřeného okna s prodlužováním délky cvičení s pozdějším prováděním stejných prvků klasické rozcvičky venku za každého počasí - pravidelně.

Vodou - toto otužování je nejintenzivnější. Voda totiž odnímá tělu teplotu 24x rychleji než vzduch. Začínáme tedy již v létě a snažíme se prodlužovat co nejvíce délku pobytu ve vodě. Pravidelně bychom měli plavat 2x až 3x v týdnu za každého počasí.

Otužování má mít obdobné rysy jako sportovní trénink. Především dbáme o postupnost. Při zahájení otužování začínáme s mírnými otužovacími prostředky a nároky postupně pomalu zvyšujeme. Postupně zvyšujeme jednak dobu působení otužovacích prostředků, jednak jejich intenzitu, zejména snižováním teploty použitých otužovacích prostředků. Maximální doba pobytu v ledové vodě pro zkušeného a dlouholetého otužilce je podle pravidel tohoto odvětví 22 minut.

Dalším důležitým požadavkem je pravidelnost, která umožňuje vytvořit dobrý stav otužilosti. Otužování se nemá přerušovat, pokud k tomu nejsou vážné zdravotní důvody. Zvýšené otužilosti se dá dosáhnout minimálně po 3-4 týdnech pravidelného otužování; po skončení otužování zvýšená otužilost během několika týdnů opět klesá.

Otužujeme se proto celoročně, za každého počasí, a po celý život. Otužování by mělo být nedílnou součásti naší životosprávy.