Konec roku 2009 
       Silvestr     Štědrý den   
Choceň Peliny 5.12. 2009
        Prezentace       Zdravice        Trať 250m          Miloš 
Štafeta 16.5. 2009
        Před startem       Jarda jako první        Miloš z Rychnova          Miloš a Ruda
Výroční schůze   27.2. 2009
                 Terezka                       Dan
31.12. 2006 Zámecký  okruh 2006
              Vzpomínky na Léto 2004                                       
U Drahušky Štafeta U  Jardy Taneček 
    Dětský       plavecký      kurz 2002
 
Praha 2002
Brno 2002
Vánoce 2002
Silvestr 2001
Archiv